Poslanie ženy je veľmi vysoké

…Na fyzickej úrovni je tvorcom muž. Na psychickej úrovni je tvorcom žena. Na vyššej rovine nie muž, ale žena psychicky oplodňuje muža a je aktívnym Počiatkom. Tento vzájommý vzťah protikladných pohlaví je pre proces tvorenia veľmi charakteristický. Kladný a záporný Počiatok, aktívny a pasívny Počiatok sú nevyhnutné pre akúkoľvek tvorivosť. Vysoké poňatie Počiatkov má svoj odraz v živote. Prejav Počiatkov završuje schodisko života a dáva svoje zrkadlenie nadol po stupňoch až do konca. Na veľkosti dvoch Počiatkov spočíva stavba Sveta a tiež podstata každého deja a každého tvorenia. Poslanie ženy je veľmi vysoké. Len krajná nevedomosť jej pripisuje funkciu rodiaceho stroja alebo, čo je ešte horšie, objektu pre uspokojovanie zmyslových potrieb. Kým sa do vedomia človeka nedostane vysoké pochopenie poslania ženy, na planéte sa neutvrdí Epocha Matky Sveta.

Hrany Agni Jógy 1963, 501 (Guru)

N.K.Rerich – Kuan In (Куан-Ин, 1933)

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *