24. február 2024 – Deň Učiteľa

Drahí priatelia na ceste Živej Etiky,

Téma tohto mesiaca je veľmi jednoduchá, avšak veľmi dôležitá, pretože nás pripravuje na ďalší krok na Ceste. V myšlienkach o téme Dávanie Učenie hovorí, že nám nič nepatrí a všetko je nám dané pre to, aby sme ako dobrí správcovia umožnili darom voľne obiehať v širokom poli vzájomnej výmeny.

Zhromažďovanie len pre seba, či už ide o hmotné statky alebo jemnohmotné výdobytky, vytvára obálku egocentrizmu. Egoizmus nakoniec privádza k izolácii seba samého od dávajúceho Prúdu Života a k strate duchovných vlastností a skúseností, ktoré predstavujú osobitné charakteristiky ľudského ducha, vrátane jemnohmotných kvalít, potrebných pre duchovný vzostup. Nezištné Dávanie však túto tvrdú škrupinu rozrušuje a umožňuje, aby sa prejavili vnútorné vlastnosti človeka a stali sa viditeľnými a užitočnými pre druhých.

Umenie dávať – je prvým prirodzeným krokom, ktorý umožní, aby sa v nás zrodil duch Slúženia.

Každý z nás má čo odovzdať – bez ohľadu na úroveň nášho materiálneho dostatku. Každé srdce môže byť zásobárňou nespočetných darov, ktoré vyžarujú naše láskavé myšlienky. Navyše, srdce je i fyzicky chránené, pokiaľ sa nachádza v centre správneho krvného obehu a je v rovnováhe medzi dávaním a prijímaním. Ak je prijímania viac ako dávania, vzniká zaťaženie, čo je nezdravým stavom. A ak dávame viac, ako prijímame, nakoniec nastáva vyčerpanie, ktoré blokuje potrebnú výmenu s okolím.                                                                                                                

Radosť z dávania – je najväčšou radosťou, preto je treba v sebe veľmi bedlivo ochraňovať tento dar a nepremárniť ho bez úžitku. Pamätajte na veľkú úmernosť, bez nej nie je možné ani rásť, ani budovať.     

(List E. I. Rerichovej, 19.6.1952)

Príkladom nepretržitého dávania – je živel Oheň: 

„Dávanie je božská vlastnosť. Nevyčerpateľnosť dávania prebieha v rôznych stupňoch v celej Prírode, ale Oheň je prvkom, ktorý je v dávaní najintenzívnejší. Samotným princípom Ohňa je pretváranie a neustále dávanie. Oheň nemôže existovať bez obety dávania, a v rovnakom dávaní jestvuje ohnivé zrnko ducha. Obeta je však pravdivá vtedy, keď sa stane prirodzenosťou človeka. Rozumové, násilné obetovanie nebude ani prirodzené, ani božské. Až keď sa obeta stane neodňateľnou črtou života, stane sa neoddeliteľnou od vedomia. Takto nás Oheň svojimi vlastnosťami učí pri vzostupovaní. „Budem ako Agni,“ nech si povie každý, kto túži pochopiť. Je potrebné milovať ohnivú obeť ako najbližší nástroj spojenia s Ohnivým Svetom. Bez tohto obetavého upriameného úsilia nie je ľahké povstať zo spárov zla. Tak, ako je neuchopiteľný Oheň, tak sa aj vedomie stáva pohyblivým, keď je zlúčené s Agni“.

(Ohnivý svet, časť 1. 546)

Dobré srdce vždy dáva bez toho, aby za to niečo očakávalo. A neustálym dávaním dostáva ešte viac. Duchovná formula hovorí: „Tým, ktorí dávajú, bude dané viac, aby mohli opätovne dávať.            


Stretneme sa 24. februára o 21:00  (a každú nedeľu v rovnakom čase, podľa rovnakého vzoru, až do nasledujúceho 24. dňa). 

S bratskou a sesterskou láskou, Medzinárodná koordinačná skupina. 


Ako prebieha meditácia? Tu

Kartu a list ku 24.2.2024 si môžete stiahnuť tu:

Obrázok ku aktuálnej téme si môžete stiahnuť vo veľkom rozlíšení tu:

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *