24. decembra 2022

Drahí priatelia na ceste Agni Jógy,

24. deň v mesiaci je dňom Učiteľa a Matky Agni Jógy na počesť prvého zápisu Učenia Agni Jógy, ktorý bol urobený v Londýne, 24.3.1920 Elenou Ivanovnou Rerichovou. Navyše, deň 24. marec je podľa Učenia dňom Mahátmu M., Učiteľa Veľkého Bieleho Bratstva, ktorý viedol Elenu I. Rerichovú cestou hrdinského činu vzostupu a duchovnej premeny jej energetiky na vyšší typ energo-duchovného tela, zapálením Ohňov jej duchovných Centier. Tento veľkolepý, unikátny a priekopnícky čin, vytvoril Most medzi pozemským a Nadpozemským a osvetlil cestu ľudstvu do Novej Epochy, ktorá je na Východe označovaná ako Epocha Maitreji, Prichádzajúceho Buddhu Lásky a Súcitu, na Západe ako Epocha 6. rasy, Epocha syntézy Srdca a Rozumu, syntézy Vedy, Umenia a Náboženstva v zjednocujúcom Poznávaní, ktoré je vertikálne vo svojej podstate a prináša ľudstvu nové možnosti vo vedomej a vzájomnej spolupráci medzi sebou, vo vedomej spolupráci s Vyššími úrovňami bytia, so Staršími Bratmi a Sestrami, rovnakými Ľuďmi ako my, avšak na vyššom stupni evolučného vývoja. Tento čin priniesol ľudstvu Učenie Agni Jógy alebo Živej Etiky.

Pre 24. december a celý nasledujúci mesiac je vybraná téma: Blahá zvesť.

24. december je nielen dňom Učiteľa M. a Matky Sveta, ale pre tisíce ľudí na planéte i dňom Štedrej večere, Posvätnou nocou, počas ktorej časť ľudstva oslávi narodenie Veľkého Učiteľa Krista.

Vnútorným symbolom tohto dňa je Blahá zvesť, Klenot nádeje Sveta, ktorý v symbolických obrazoch očakávajú národy Zeme. Nikolaj Konstantinovič Rerich zapísal v roku 1935 mongolskú legendu „Erdeni Mori“, s hlbokou symbolikou očakávania Blahej zvesti u východných národov – Posvätného bieleho koňa, nesúceho Poklad Sveta:


„Veľký ľud Kidanu nezahynie. Rozpozná ľudí zo Šambaly. Veľmi starostlivo bude nosiť posvätné obrazy a ctiť štátne poriadky. Z bieleho kameňa prečíta a privolá Veľkého Učiteľa, aby vyslovil slovo Pravdy. Nápis na kameni zažiari akoby z veľkých ohňov. Čo to ide? Prečo sa kolíše tráva? Ktože to prichádza? Erdeni Mori sám prichádza. Erdeni Mori sa približuje osamelo. A ľudia nezostanú na predchádzajúcom mieste. Čo presvitá ponad vrcholky tráv? Prečo sa rozjasnilii mohyly? Od čoho zažiarila veľká stúpa? Tam, kde prešiel Erdeni Mori, tam zažiarila tráva. Tam sa odmlčal vlcii. A sokoly lietali veľmi rýchlo.

Oddávna chodí Erdeni Mori a jeho poklad žiari. Pri východe a západe slnka všetko utíchne, to znamená, že niekde prechádza mohutný biely kôň, ktorý nesie klenot. Pokiaľ národy vedia o súdenom poklade, predsa len zostávajú na správnej ceste. Ich cesta, akokoľvek dlhá, ci nezvyčajná, – je nevyhnutná. Rovnako nevyhnutná ako slúženie zdokonaľovania. Pre niekoho je to rozprávka.

A pre niekoho – skutočnosť. Niekto sa zľakne. A niekto roztvorí stránky prinesenej knihy.“

Z neba spadla holubia kniha. A zhora zostúpil poklad. Nenašiel sa ihneď múdry, ktorý by knihu prečítal. Rôzne národy si pamätajú na tieto prinesené blahé zvesti. A pre všetkých temných je svetlo neznesiteľné. Prečo sú takí podráždení? Pretože majú hrôzu zo samých seba, keďže nečítali knihu, keďže sa odvrátili od Svetla. A keď sa odvrátili od Svetla malého, či ich oči vydržia Svetlo Preveľké!”


Holubia kniha symbolizuje Blahú zvesť, ktorú pre naše národy priniesol Veľký Učiteľ. Zvesť Učenia o slobode stúpania ľudského ducha nahor, ku „Slnku“ Vesmíru, k „božskému“ v človeku, ku ďalekým svetom, ku Nekonečnosti vedomého života v Kozme.

Klenot Sveta v legende “Erdeni Mori” je Symbolom nádeje, ktorá žije v ľudských srdciach od dávnych vekov. Prísľub predurčeného. Predpovedaný čas víťazstva Svetla nad Tmou.

Vodiace Svetlo Učiteľa je týmto Klenotom, daným z Vyšších Svetov. Veľká Nádej a Svetlo Budúcnosti. Opakujúca sa večná Nádej.

Nech nás táto Nádej robí lepšími. Pokúsme sa podobať Veľkému Učiteľovi v každodennom živote, neustálym sebazdokonaľovaním. Blahá zvesť je nám Prísľubom. Prísľubom rozjasnenia nového slnka v nás, kedy všetko akoby utíchne a príde Zvestovateľ s pokladom radosti a optimizmu pre naše ľudské srdcia. Plní dôvery roztvorme stránky danej knihy!

Prajeme vám láskyplné Vianoce a nech je vo svete dobro!

Stretneme sa v meditácii  24. decembra, o 21:00 hod.

(A tiež každú nedeľu v rovnakom čase, podľa rovnakej schémy, až do nasledujúceho 24. dňa mesiaca).      Ako prebieha meditácia?

S bratskou a sesterskou láskou, Medzinárodná koordinačná skupina Agni Jógy. (Argentína, Austrália, Brazília, Taliansko, Slovensko, Rusko a USA.)

Karty ku téme 24.12.2022 –Blahá zvesť si môžete stiahnuť vo formáte pdf tu:

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *