Len veľkodušnosť môže spasiť

„… Naši drahí, posielam vám jediné volanie môjho srdca – prejavte veľkodušnosť, prejavte vľúdnosť vždy a všade! Nedovoľte čiernemu ohňu podráždenia, aby pohlcoval všetok vzácny fosfor substancie nervov, inými slovami, psychickú energiu. Ak na to, aby sme vylúčili z tela jed imperilu(1), ktorý vznikol hoci pri jedinom vzplanutí podráždenia, je mnohokrát nutné zostať tri mesiace v podmienkach čistej prány, pri súčasnom úplnom pokoji a blahom stave; koľko mesiacov bude potom trvať, kým sa nazhromaždia stratené zásoby fosforu? Aký druh priameho poznania sa môže prejaviť pri absencii rezervy psychickej energie? Vo všetkých Učeniach, prvou podmienkou napredovania na ceste je odolanie podráždeniu a hnevu, pretože pri prítomnosti týchto vlastností nie sú možné žiadne duchovné dosiahnutia. Nepodľahnime sebaklamu, že samotná oddanosť práci nám zabezpečí postup na ceste. Nie, toto nám dáva len čiastočnú preferenciu, no túto prednosť môžeme využiť iba použitím Učenia v živote. Ľudia si neuvedomujú, že sú mocným laboratóriom, ktoré každou myšlienkou, každým činom vytvára hubiace alebo spásonosné štruktúry nielen pre seba ale i pre všetko vôkol. Nie je preháňaním, že podráždený človek sa prejavuje akoby bol preplnený najničivejšími plynmi. Najmä teraz vás prosíme, aby ste dávali pozor na akékoľvek netaktné výstupy, akékoľvek podráždenie, pretože ak vôkol seba vytvoríte odpudzujúcu, znečistenú atmosféru, obrovské dedičstvo vás môže minúť. Dávajte pozor, aby ste neprekročili medze, už sú blízko! Len veľkodušnosť vás môže spasiť!“

E.I. Rerichová. Listy v 9 zväzkoch, zväzok 1., list 167.

N.K.Rerich – Púť na Kailas (Путь на Кайлас, 1932)

(1)Imperil je názov jedu podráždenia, ktorý privoláva nebezpečenstvo. Jed je plne identifikovateľný, ukladá sa na stenách nervových kanálikov a týmto spôsobom sa šíri po celom tele.
Ak by sa moderná veda pokúsila nestranne preskúmať nervové kanály, berúc do úvahy astrálne prúdy, narazila by pri prechode nervovými kanálmi na zvláštny rozklad astrálnej substancie – to bude reakcia imperila. Len odpočinok môže pomôcť nervovej sústave vyrovnať sa s nebezpečným nepriateľom, ktorý môže spôsobiť rôzne podráždenia a bolestivé kontrakcie tela.
Ten, kto trpí imperilom, musí opakovať: „Aké je všetko prekrásne!” A bude mať pravdu, lebo evolúcia postupuje zákonne, inými slovami, krásne. Čím vyšší je nervový systém, tým bolestivejšie je usádzanie imperilu. Ten istý jed, s jednou prídavnou zložkou, môže napomáhať rozkladu hmoty.

Agni Jóga, hl.15

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *