Miesto a poslanie ľudstva

„… Avšak kým si ľudstvo neuvedomí svoje miesto a poslanie v Kozme, kým nebudú prijaté zákon reinkarnácie a zákon karmy a osvojená vzájomná závislosť všetkého existujúceho a tomu odpovedajúca veľká zodpovednosť človeka, kým nebudú uvedomené nadpozemské svety a prijatá Hierarchia Svetla; kým mysli nebude priznané, že je hlavným motorom a duchovná syntéza nezaujme primárnu úlohu v živote štátu, dovtedy sa neuskutoční mier, sloboda a ľudské šťastie a veľká služba spoločnému blahu zostane v medziach abstrakcie.
Ale duch človeka neskríkne a neobráti svoj pohľad k Vyššiemu Vedeniu bez toho, aby neprešiel hrôzami bied a katakliziem spôsobených jeho vlastným bláznovstvom. Práve v tomto šialenstve strašného odlúčenia, neznášanlivosti a odmietania prijať nové vyššie energie, smerujúce celý svet do ďalších stupňov evolúcie, treba hľadať kozmickú príčinu a zmysel všetkých otrasov, ktoré pravidelne navštevujú našu nešťastnú planétu. „…

Zo zápiskov E.I.Rerichovej

N.K.Rerich – Príkaz (Приказ, 1917)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *