Nebol dôležitejší život ako teraz

… Moja Láska prebýva s Mojimi žiakmi a tí môžu vždy dostať okamžitú odpoveď, ak je srdečné úsilie dostatočne silné. Láska je potrebná a je najvernejším sprievodcom uprostred všetkých ťažkostí a skúšok.
Študujte Učenie, zapisujte si všetko, čo sa týka jedného zvoleného Konceptu, a pokúste sa zapamätať si.
Práca na Učení je potrebná; bez tejto práce nemožno napredovať. Prejavte svoje maximálne úsilie a čo je najdôležitejšie, pochopte a porozumejte úplnému významu vášho SÚČASNÉHO ŽIVOTA.
Nemali ste dôležitejší život ako teraz, pretože ste úplne vedome vstúpili na Cestu, pripojili ste sa k Našej práci a poznali ste to, čo je mnohým skryté.
Veľká je vaša zodpovednosť pred samými sebou ale i pred Bielym Bratstvom. Vaši odvekí Spoločníci sa vám otvorili a stoja vedľa vás a sledujú vašu vnútornú prácu. Doprajte im RADOSŤ aby uvideli, ako sa vaše vnútorné bytie očisťuje a začína odpovedať na Ich dotyky.
Prejavte trpezlivosť, pretože dokonalosť dosiahujeme iba postupnou snahou a neustálym cvičením. Rýchle úspechy nie sú vždy trvalé, často sú spojené s únavou a neochotou trpezlivo čakať na tie najďalekejšie úspechy …

Zo Zápisov E.I.Rerichovej

N.K.Rerich – Sväté hory (Púť na Kailas) (Святые горы. [Путь на Кайлас], 1933)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *