Ako pracovať na svojej psychike

„Pýtate sa, ako pracovať na svojej psychike?
Odpoveď je jediná – jedine uplatňovaním Učenia v živote a všetko príde v prislúchajúcom čase. A predovšetkým je potrebné úplné očistenie vedomia a vyhnanie akéhokoľvek príznaku podráždenosti. Podráždenie je totiž v procese duševného vývoja veľmi nebezpečné. Okrem toho, vysoké dosiahnutia sú úplne nedostupné pre organizmus infikovaný imperilom (1). V Učení sa jasne hovorí, že bez Učiteľa nie je možné nadobudnúť psychotechniku. Táto technika sa totiž spája s nebezpečnými procesmi. Preto môžeme len trpezlivo pripravovať na to svoj organizmus a to tak, že budeme uplatňovať všetky Pokyny v živote. Učiteľ vie, kedy je možné začať rozvíjať túto najvnútornejšiu moc. Verte, že On nepremešká ani chvíľu, ak vidí, že Žiak je pripravený prijať prvý alebo ďalšie stupne zodpovedajúce duchovnému rozvoju. Existuje mnoho stupňov psychizmu a Učitelia sú veľmi zarmútení rastúcim počtom prejavov nízkeho psychizmu, pretože ak sú nevedomé, nečestné a pri nerozvinutom vedomí, často vedú k médiumizmu a posadnutosti. Preto je Vladyka veľmi proti všetkým násilným cvičeniam a metódam, ktoré vedú k urýchleniu ovládnutia niektorých nižších foriem psychizmu. Najpravdivejšou a najprirodzenejšou cestou je rozvoj srdca a očisťovanie vedomia. Je ťažké si predstaviť, do akej miery táto nákaza nižšieho psychizmu zachvátila ľudstvo. A do akej miery sa začali prekrúcať všetky veľké Pojmy, všetky Veľké Obrazy Veľkých Učiteľov. Sú ľudia, ktorí majú videnia Učiteľov oblečených v rúchach posiatych rubínmi alebo dokonca strážiacich pivnice so sudmi plnými zlata a diamantov!!! Ako by sa čudovali, keby poznali skutočnosť! Nič nie je tak vzdialené životu Vysokých Učiteľov ako pojem blahobytu a prepychu. Ich životom je krása, ale prepych je protikladom krásy. Vždy majme na pamäti, že nižším vrstvám psychiky sú dostupné len nižšie vrstvy Jemnohmotného Sveta a tam jestvuje nemálo veľkolepých Olympov a lovcov predstierajúcich Veľkých Učiteľov Svetla. Nezabúdajme tiež, že existuje Čierna Lóža, ktorá je veľmi mocná a vo všetkom napodobňuje Biele Bratstvo a neštíti sa žiadnych zákonov a prostriedkov, aby do svojho tábora nalákala práve tých, ktorí sú na prvých stupňoch Učenia a sú si neistí vo svojom presvedčení. Každá neistota v myšlienkach a každá pochybnosť nás môžu priviesť do opačného tábora. Toto všetko píšem preto, aby som upozornila na veľké nebezpečenstvo násilných cvičení. Cenné sú len tie dosiahnutia, ktoré prichádzajú prirodzene, pretože vtedy sú prejavom vnútorného rozvoja, t. j. duchovného rozvoja. Vďaka tomuto rozvoju sa v priebehu času stávajú možnými všetky dôkladné prejavenia. A nezabúdajme, že rozvoj síl prostredníctvom rôznych cvičení je krehký, zatiaľ čo všetko, čo bolo dosiahnuté prostredníctvom vnútorného duchovného rozvoja, sa nemôže stratiť.
Všetky tieto skryté sily sa totiž v človeku rozvíjajú postupne a zvyčajne samovoľne v miere ku ovládnutiu nižších prejavov svojej povahy počas celého radu predchádzajúcich životov. Preto sa u niektorých z tých, ktorí sa priblížili k Učeniu, čoskoro začnú objavovať znaky tohto rozvoja, ktoré sú ukázané v Učení, napríklad hviezdy alebo iskry rôznych veľkostí, farieb a jasu, pričom majú určité významy, ako napríklad varovný, usmerňujúci alebo upokojujúci; tiež svetelné útvary, záblesky svetla v sebe a v blízkosti seba, vízie kvetov, celej krajiny atď. – a napokon začutie Hlasu Učiteľa, ale samozrejme možno počuť aj hlasy priateľov a čo nie je žiadúce, aj hlasy z astrálu. Je treba tieto javy veľmi citlivo rozpoznávať. Mentálne sústredenie na tretie oko je vo vašom prípade samozrejme možné, ale pod jednou podmienkou – neunaviť sa. Každé vyčerpanie a zbytočné vypätie centra môže spôsobiť nebezpečenstvo vznietenia, t.j. požiaru, ktorý je veľmi bolestivý. Sama som zažila tieto vzplanutia a raz som bola na pokraji smrti.“

Z listu E.I.Rerichovej, V.A. Dukšta-Dukšinskej 25.04.1934

(1) Imperil – Substancia, ktorá sa ukladá na vnútornej strane nervových kanálikov ľudského organizmu ako dôsledok podráždenosti a hnevu.

N.K.Rerich – Santana (Сантана, 1937)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *