12. február – 145. výročie narodenia E.I.Rerichovej

Moji mladí priatelia!

Z ďalekej Indie, krajiny krásy, hrdinských činov ducha a veľkých myšlienok, vám, zhromaždeným v mene veľkej práce a budovania budúcnosti, posielam pozdrav srdca, výzvu k zdokonaľovaniu a dosahovaniu bezhraničného.

Pred ľudstvom sa otvára kniha objavov a svetla odvahy a už ste započuli o príchode nového času. Každá doba má svoje výzvy a sila mysle je volaním Nového Sveta. Z tohto dôvodu vás vyzývame, aby ste uchopili veľký význam tvorivej mysle, pričom prvým stupienkom na tejto ceste bude OTVORENIE VEDOMIA, oslobodenie sa od všetkých predsudkov, všetkých predpojatí a vnucovaných predstáv.

Objímme zrakom celú šírku nočnej oblohy, preleťme myšlienkami všetky nespočetné svety a tajomstvá bezhraničného Priestoru. Veď myseľ je vo svojej podstate bezhraničná a len naše vedomie jej kladie ohraničenie. Preto bez meškania pristúpme k ďalšiemu stupňu – k ROZŠÍRENIU VEDOMIA.

Najstaršia indická múdrosť hovorí, že myšlienka je primárnym zdrojom vesmíru. Veľký Budha poukázal na dôležitosť mysle, ktorá tvorí našu podstatu, a učil svojich žiakov rozširovať vedomie. Lao-c‘, Konfucius, Kristus, všetci Učitelia ducha a veľkí myslitelia učili iba toto.

Veľký Platón povedal – „Myšlienky vládnu svetu“. A vedci našich dní, ako napríklad profesor Compton, po tom, čo naznačili činnú rozumnú silu, ktorá stojí za každým prírodným javom a pôsobenie myšlienok na hmotu; uzatvárajú toto pozoruhodnými slovami: „Je možné, že myšlienky človeka sú najdôležitejším faktorom na svete.“

Oboznámme s históriou rozvoja myslenia s takýmto širokým pochopením. Nechajme bokom všetky predsudky týkajúce sa miesta, času a národnosti a ako včely zbierajme drahocenný med ľudskej tvorivej mysle!

Keď v sebe položíme základy mocných výdobytkov veľkých budovateľov nášho vedomia, pristúpime k tretiemu kroku – k ROZVOJU svojho myslenia, svojej tvorivosti – a z nových kombinácií vytesajme nové iskry ohňa mysle, tejto koruny vesmíru.

Pamätajme, že mysliaci človek nikdy nie je sám, lebo jeho myseľ je najväčším magnetom, ktorý prináša rovnakú odpoveď z Priestoru. Preto ak chceme dostať krásnu odpoveď, pošlime do znejúceho Priestoru upriamené myšlienky nasýtené čistým ohňom srdca, pretože iba myšlienka, ktorá je oduševnená upriameným úsilím, nasýtená srdcom, vytvára a priťahuje ako silný magnet. Myšlienka pozbavená upriameného úsilia a horenia je neplodná.

Preto sa upriamujme snahou o poznanie, o širokú myseľ, a buďme odhodlaní vo svojom úsilí, lebo len odvážne myšlienky tvoria nové cesty.

Vy, moji priatelia, ktorí ste sa dotkli umenia a tvorivosti, vedzte tieto dary využiť ako kondenzáciu svojich síl, pretože zvuk a farba, myšlienka a rytmus sú základom vesmíru a našej existencie. Zvuk a farba, poznanie a tvorivosť sú čašou Amrity, čašou Nesmrteľnosti!

Obklopuje nás večná, neprestajná tvorivosť Vesmírneho Života a my, ako súčasť tejto veľkej tvorivosti, musíme tvoriť každú minútu svojho života, tvoriť myšlienkou, slovom a činom.

Moji mladí priatelia, napĺňajte pokladnicu vášho ducha, čerpajte všetky zvuky, všetky farby, všetky rytmy z nevyčerpateľného zdroja Priestoru. Tieto najjemnejšie vibrácie, ktoré vnímate vedome, zdokonalia vaše pochopenie, zjemnia vašu myseľ.

Zjemnenie vnímania mysle vám umožní preniknúť do tajomstiev Priestoru a otvorí vám cesty radosti z duchovných úspechov a neustáleho a nekonečného vzostupu.

Priatelia moji, pracujte zo všetkých síl, lebo len na hranici vypätia síl prichádzajú nové možnosti. Zákonitosti sú vo všetkom rovnaké a my vieme, že nové energie sa zrodzujú na hranici najsilnejšieho vypätia. Preto vám zvýšenie činnosti a vystupňovanie síl prinesú dosiahnutie krásy.

A prosím vás, nebojte sa ťažkostí, buďte pripravení prekonať všetky prekážky, pretože každé prekonanie vedie k vášmu posilneniu a budúcemu víťazstvu. Majte radi ťažkosti a so slovami „požehnané sú prekážky, lebo nimi rastieme“ sa odvážne, okrídlení duchom upriameného úsilia, s vedomím veľkosti nekonečného zdokonaľovania tvorivosti života upriamnte do Nekonečnosti, ktorá vás volá – do Nekonečnosti životov, do Nekonečnosti výdobytkov, do Nekonečnosti poznania, do Nekonečnosti budovania, do Nekonečnosti krásy!

Moji mladí priatelia, začujte volanie tvorivej Nekonečnosti!

E.I.Rerichová Listy 1929 – 1935. Rady mladým priateľom (1929)

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *