24. júla 2023

Drahí priatelia na ceste Živej Etiky,

Obraz Nikolaja Rericha „Polnočná Žiara“, ktorý uvádzame s témou na tento mesiac je mimoriadne hlboký. Na prvý pohľad sa zdá, že to, čo je na ňom zobrazené, je ďaleko za hranicami ľudského vnímania. Umelec píše, že zdrojom silného svetla nie je polárna žiara, ale samotná Šambala. Nikolaj Rerich nám sprístupňuje súčasť Vyššej Skutočnosti, ktorú by sme si inak nedokázali predstaviť a zároveň v našom vedomí prebúdza upriamenie ku prejavom ohnivého ducha.

Skutočná tvorivosť sa nachádza práve v kráľovstve Ducha a preto všetky obrazy a slová, ktoré nám pomáhajú priblížiť sa k tomuto vyššiemu prejavu Života, podnecujú našu tvorivosť sebavyjadrenia.

Nepretržitý proces prijímania a šírenia častíc Ohňa, ktoré – prenikajúc priestorom, existujú všade vôkol nás, robí našu auru časom silnejšou a žiarivejšou. Umenie zúčastňovať sa na tomto procese premieňa ľudí na spolupracovníkov Kozmu, kde každý čin je činom kozmickej tvorivosti.

Osvojenie Kozmického Ohňa a jeho šírenie v planetárnom priestore bolo najhlbším poslaním služby Eleny Ivanovny Rerichovej. Aj my sme povolaní rozvíjať svoje vedomie v tomto nekonečnom procese.  Uvedomenie si, že za všetkými pozemskými prejavmi je prítomná Sila Ducha poskytne impulz pre správne činy, ktoré zapaľujú ľudské myšlienky a srdcia.

Keď je ľudské srdce zapálené Ohňom Ducha, môže energeticky osvetliť a pôsobiť na ostatné aury vôkol seba. Toto prebieha bez ohľadu na vzdialenosť, preto sa tvorivé možnosti mimoriadne zvyšujú. Jedna ohnivá iskra sa môže rozdeliť na nespočetné duchovné pochodne a spôsobiť obrovské urýchlenie transformácie života našej planéty.

Tento proces oduševňuje a podporuje duchovná Hierarchia, ktorá ako sprostredkovateľ spája a usmerňuje všetky ľudské duchovné ohne ku Kozmickému Magnetu. V tom spočíva najvyšší tvorivý potenciál ľudského vedomia. Kiež by každý z nás čerpal zo studnice týchto božských schopností!

„Iskra ducha zapaľuje srdce, preto je potrebné, aby sa Naše učenie šírilo ohňom srdca. Ako sa dajú zapáliť pochodne ducha bez ohňa srdca? Veď len Oheň vzbudzuje tvorivosť a nasycuje každú činnosť. Energia, ktorá sa upriamuje k životnému impulzu, musí mať prejavený životný Oheň. V tomto zákone sú teda obsiahnuté tvorivé sily. Napätie každej energie vyvoláva k životu okolité energie a tak sa uskutočňujú všetky materializácie, zhromažďujúc vôkol seba všetky energie. Preto je zrnko ducha mocným zberateľom.“    

(Hierarchia 100)

Stretneme sa 24. júla o 21:00  (a každú nedeľu v rovnakom čase, podľa rovnakého vzoru, až do nasledujúceho 24. dňa). 

S bratskou a sesterskou láskou, Medzinárodná koordinačná skupina. 

Ako prebieha meditácia? Tu

Kartu a list ku 24.7.2023 si môžete stiahnuť tu:

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *