Konferencia hnutia „Zástava Mieru“

Pozdrav N.K.Rericha účastníkom konferencie „Zástava Mieru“ vo Washingtone v r.1933:

Priatelia!

Pozdravujem vás, tých, ktorí ste sa zišli pre posvätnú vec Mieru. Nie náhodou svet myslí na mier, keďže vskutku nepriateľstvo a vzájomná nenávisť dosahujú svoje hranice. Narušenie tvorivého života ťahá generácie do priepasti divokosti. Nijaké vonkajšie príznaky civilizácie nezakrývajú zdivočenie ducha. V tejto nevraživosti, uprostred pozemského chaosu, sú ničené skutočné hodnoty, výtvory ľudského ducha. Neobzerajme sa späť, kde je toľko poľutovaniahodných príkladov, keď ľudia museli písať príznačné slová – „Zničené ľudskou nevedomosťou – Obnovené ľudskou nádejou“.

A práve kvôli tejto nádeji ľudstva na lepšiu budúcnosť, kvôli skutočnému pokroku ducha, treba strážiť skutočné hodnoty. Nebudem pripomínať históriu nášho Dohovoru, na ktorom pracovalo niekoľko Výborov, Medzinárodných Únií a dve medzinárodné konferencie. Nespochybniteľnosť našej mierovej myšlienky potvrdzuje aj existencia Červeného kríža. Ak sa Červený kríž stará o telesne zranených a chorých, náš Dohovor chráni hodnoty ľudského génia, a tak ochraňuje duchovné zdravie.

Svet premýšľa o mieri všemožnými spôsobmi. V každom mierovom návrhu sa skrýva túžba po rovnakom svetovom pokroku a blahovôli. Každý vo svojom vlastnom jazyku opakuje blahodarnú formu dobroprajnosti. Na tomto mieste vieme, že ochraňujúc, ako Červený kríž, všetky tvorivé hodnoty ľudstva s osobitným Poznaním, vytláčame týmto konaním aj samotný pojem vojny. Ak celý svet pokryje zástava ochraňovania hodnôt skutočnej kultúry, nebude miesto pre vojnu a nepriateľstvo.

Ozývali sa hlasy, ktoré poznamenávali, že nie je nutné myslieť na ochranu, keď by sa zdalo jednoduchšie úplne zastaviť vojny. Ale v tom istom čase, keď sa takéto hlasy ozývali, už dochádzalo k ničeniu nových cenností ľudstva a zem sa pokrývala novými potupnými znameniami. Preto v prvom rade, posvätne chráňme tvorivé poklady ľudstva. Predovšetkým sa zhodnime na tom najjednoduchšom, že podobne ako Červený kríž môže aj Zástava do veľkej miery vyzývať ľudské vedomie, aby chránilo to, čo už svojou podstatou patrí nielen národu, ale celému svetu a je skutočnou hrdosťou ľudstva.

Možno nám vyčítať, prečo uvažujeme o vojne. Nikto však nikdy nepovedal, že zástava je potrebná len v čase formálne vyhlásenej vojny. Veď princíp ochrany ľudských klenotov je potrebný aj v mnohých iných prípadoch všemožných nepokojov. Vskutku, nielen samotná vojna, ale aj mnohé iné otrasy a záchvevy ľudskej civilizácie z nejakého dôvodu obzvlášť tvrdo dopadajú na pamiatky kultúry. Možno uviesť nespočetné množstvo smutných príkladov.

Ktosi povedal, že pri ďalekonosných zbraniach Zástava nemôže byť ochrancom. Ale rovnako ani Červený kríž nemožno fyzicky vidieť na veľké vzdialenosti, a predsa nikto nebude popierať vysokú humanitárnu užitočnosť inštitúcií Červeného kríža. Samozrejme, nezabúdajme, že počas vzniku Červeného kríža sa našlo mnoho bezcitných kritikov, ktorí mali námietky voči tejto vysoko humánnej myšlienke, ale takéto ignorantské odsudzovanie je príznačné pre každú zavádzanú novosť. Nezabúdajme, že Edisonov veľký objav fonografu považovali niektorí akademici za šarlatánstvo.

Neberme teda do úvahy spiatočnícke argumenty, pretože Červený kríž, ušľachtilo prospešný, dostatočne ukázal, že aj pri ďalekonosných zbraniach a leteckých útokoch a plynovej neľudskosti zostal tento pojem vysoko potrebný a nespochybniteľný. Keď sa ulicami rúti na pomoc voz Červeného kríža, premávka sa zastaví, lebo každý si uvedomí, že okrem bežných vecí sa stalo niečo, čo si vyžaduje mimoriadne miery. A dnes, uprostred zmätku ľudstva, už zaznieva SOS. Najlepšie umy prichádzajú k myšlienkam, že sú potrebné rozsiahle opatrenia zamerané na zmiernenie napätia a odzbrojenie.

Samotné fyzické odzbrojenie však nepomôže. Musíme sa odzbrojiť srdcom a duchom. A tak nám svetová Zástava, ochrankyňa skutočných pokladov ľudstva, pomôže široko pripomínať to, čo treba sväto chrániť ako míľniky a prísľuby pre svetlú budúcnosť. Žiaci by si už od malička mali pevne pamätať, že tam, kde je Zástava strážkyňou ľudských cenností, sa má uplatňovať osobitná ohľaduplnosť, osobitá starostlivosť o dôstojnosť a priateľskú spoluprácu v prospech Dobra. Podobne ako Medzinárodný súdny tribunál v Haagu, rovnako ako myšlienka Svetovej poštovej únie, rovnako ako Červený kríž, vo svojej podstate naša Dohoda a Zástava nepredstavujú žiadne medzinárodné prekážky. Naopak, Dohoda vyzýva na ešte hlbšiu spoluprácu. Vyzýva na uvedomenie si a katalogizáciu náboženských, umeleckých a vedeckých cenností a na zvyšovanie vzájomného kultúrneho rešpektu.

Nemáme sa prečo obávať, že by vojenské kruhy predstavovali nejaké neprekonateľné prekážky. Nech sa to zdá akokoľvek zvláštne, práve z vojenských kruhov sme nepočuli žiadne odmietavé reakcie, naopak, neustále počúvame hlasy solidarity a myšlienok o úplnej uplatniteľnosti Dohody. Dokonca aj také nespochybniteľné autority ako starší francúzsky maršal Liotet sa celkom jednoznačne vyjadrili v prospech Dohody. Ak si prečítate písomné vyjadrenia takých vojenských vzdelávacích autorít, ako je generál de Lanurien, ktorý už zavádza prednášky o Dohovore do vojenských škôl, bude vám opäť jasné, aká uspokojivá je humanitárna úloha Dohody.

Je pravdou, že jeden učenec povedal, že Dohoda môže prekážať vojenským akciám. Ale ak Pakt nielen zabráni, ale aj zastaví vojenské akcie, bude to len jeho nepochybnou zásluhou. Veď celý svet pomýšľa len na zastavenie smrtiacich a bratovražedných stretov!

Ľudia si hlboko uvedomujú, že materiálnu krízu nemožno zmeniť na prosperitu len dekrétmi. Ľudské srdce totiž musí súhlasiť s odzbrojením a spoluprácou. A v tomto všeľudskom postuláte treba chrániť a utvrdzovať všetko, čo pripomína skutočnú kultúru ducha, tvorivosť, budovanie.

Na Dohodu sme dostali tisíce ústretových reakcií od vysokých predstaviteľov ľudstva, od vládnych a vzdelávacích inštitúcií. Organizácie s mnohými miliónmi členov poctili návrh Dohody prijatím jednomyseľných, nadšených rezolúcií. Múzejná komisia Ligy Národov tiež jednomyseľne podporila Dohodu. Predseda Komory medzinárodnej spravodlivosti v Haagu je patrónom Medzinárodnej únie Dohovoru so sídlom v Belgicku.

Pre mňa má teraz konferencia v Amerike neobyčajne veľký význam. Mnohé z formulácií mierového spoločenského budovania pochádzajú práve z Ameriky. Amerika, vo svojom neobyčajnom konglomeráte všetkých národov v dejinách, bola opakovane zástancom mierových a humanitárnych myšlienok. Preto verím, že široké masy americkej verejnosti i jej vláda, vyjadrujúce vysokého ducha národa, aktívne podporia Dohodu a Zástavu Mieru, pretože táto zmluva by bola ďalším článkom mierového napredovania sveta.

Zo srdca ľutujem, že dnes nemôžem byť s vami, ale celou silou svojho srdca, so všetkou vrúcnosťou svojho srdca vás pevne a naliehavo prosím, aby ste podporili ďalší mohutný pilier pre rozkvet tvorivých pokladov ducha. Som si istý, že vláda Spojených štátov, ktorej odovzdáte svoje uznesenie, naň so svojou charakteristickou srdečnosťou bezodkladne zareaguje.

Ak ľudstvo uznalo Červený kríž pre telesne zranených a chorých, uzná aj Zástavu Mieru ako symbol mierového prospievania a zdravia ducha. Skláňam sa pred vami z Himalájí a žiadam vás, aby ste pomohli symbolu zdravia ľudského ducha.

Ďakujem vám, priatelia!

Washington, r.1933

Náčrtok „Zástavy Мieru“ v poznámke „Posolstvo“ („A Message“)

Celý dokument tu.

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *