24.marec – Deň Matky Sveta a Učiteľa

24. marec je oslavovaný ako Deň Učiteľa a Matky Sveta. Dňa 24. marca 1920 bol urobený prvý zápis Agni Jógy Elenou I. Rerichovou ako spoločné dielo s himalájskym Mahátmom, Učiteľom M.

„Drahí priatelia, v pamätný deň 24. marca sa stretnime v rôznych častiach sveta a pošlime svoje najlepšie myšlienky Tomu, kto vo večnej námahe a vo večnej kráse skladá šťastnú budúcnosť. A toto šťastie nebude niečo nehybné a stuhnuté v sebectve a ziskuchtivosti, ale bude radostným napätím všetkých svetlých vlastností.
Nech každý v tento deň prehodnotí svoje svetlé vlastnosti. Ak v sebe nájde nové blahodarné zrnko, nech sa zaraduje. A nech príde k svojim priateľom nie na chladné bezduché stretnutie, ale na ohnivé a krásne spoluzdieľanie. Pozvime všetky svoje sily, aby sme slúžili ľudstvu.
Nesporme sa s ľudským omylom, dúfajme však, že sa nám podarí zasiať po celej zemi blahodárne semená, ktoré sa nazývajú dobrom. Tieto semená dobra potrebujú krásny rámec a preto popri volaní po dobre slúžme aj kráse.
Krása a dobro sú kľúčom k radosti.“

N.K.Rerich, Denníkové listy, 24.03.39 zväzok 2.

„Každoročný sviatok Hierarchie Svetla má v živote planéty veľmi veľký význam a vplyv na ďalší priebeh svetových udalostí. Je to Sviatok intenzívneho zjednotenia všetkých Síl Svetla, ktorý súvisí s astrologickým postavením Zeme. Zem dostáva kozmickopriestorový impulz v podobe prílevu nových energií, ktorých účinok sa rozprestiera na nasledujúci rok. A My sa Zhromažďujeme vo Veži, aby sme tieto vlny spoločne prijali a ďalej ich nasmerovali k prejavu už vo sférach Zeme. Vlny tohto prílivu prúdia po celom Schodisku Hierarchie zhora nadol a posilňujú Jej silu a jednotu. A kdekoľvek sa bojovníci Svetla nachádzajú, v tento deň sa zjednocujú v jednotnom úsilí o Svetlo a napínajú nasýtenie siete planetárneho Svetla. Ochranná sieť začína žiariť zvláštnym napätím. Impulz na nové začiatky dostáva každé vedomie, ktoré sa obracia k Ohnisku. V týchto hodinách môže človek odložiť všetky bežné starosti a myšlienky a srdcom sa sústrediť na Pevnosť, držiac pred sebou to Najvyššie, čo má. Sila takto zjednotených vedomí je nezničiteľná a predstavuje pevné opevnenie proti silám tmy a rozkladu. Sily chaosu a rozkladu možno zastaviť mocným zjednotením Síl Svetla a budovania. Starý svet je odsúdený na zánik. Svetlo zvíťazí nad temnotou.“

Hrany Agni Jógy 1968. 174.

(24. marca).

„Náš Sviatok je Dňom zjednotenia v duchu. Keď sa uľahčuje planetárne zjednotenie s Ohniskom Svetla, vtedy sa napína jeho planetárna sieť, sieť Svetla. A každý, kto je v nej, dostáva od Nás vlny svetelných vibrácií, ktoré zjednocujú všetkých, ktorí sú zo Svetla, do jedného celku. Náš Sviatok je teraz plný osobitného významu: (lebo je to) Sviatok víťazstva nad temnotou, úplného (víťazstva), ktoré prichádza a je blízko. Už je tu, ale vo Sférach Neviditeľného. Bude jasne vidieť aj vo sférach pozemských. Sviatok ducha a Sviatok víťazstva nad temnotou – tak budeme Utvrdzovať tento Deň. Bude to stupeň k zbližovaniu svetov, stupeň k novému chápaniu sveta a vzájomnému a blízkemu prepojeniu ľudí, ktorí v ňom žijú. Pod Zástavou Sveta Vladyky Maitreji vstupujeme do nového roka. Dary ducha sa rozlievajú. Nech si každý vezme, koľko dokáže obsiahnuť. Dary (len) Zeme ľuďom šťastie nepriniesli. Ako je možno byť bez ducha? Bez ducha znamená bez obsahu. Forma bez obsahu znamená prázdno. Na hostine sa nepodávajú prázdne nádoby. Naplnené vínom života sú tie, ktoré Dávame svetu v Deň Vesmírnej oslavy Ducha-Ohňa.“.

Hrany Agni Jógy §155. 1962 24. marca.

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *