Tajomstvo hmoty

Odkiaľ pochádza rozkvet vedy a techniky, umenia a mysle? Je možné čokoľvek čerpať z ničoho? Všetci načierajú z priestoru. Aj činorodý proces tvorenia a nachádzania prichádza prostredníctvom priestoru Vesmíru, rovnako aj idey zo sfér tvorivých prvo-obrazov, zo Svetovej Klenotnice planéty. Vari atóm bol vymyslený človekom? Je atómová energia ovocím ľudských rúk? Sú klenoty Kozmu, bohatstvo jeho ideí a mysle priestoru stvorené človekom, čerpajúcim svoje nálezy z tohto nevyčerpateľného zdroja? Áno! Človek je rodeným tvorcom, jeho však nie je nič, všetko prijíma z toho, čo bolo pre neho pripravené od počiatku času. Toto treba pochopiť, treba vedieť a nevyvyšovať sa v sebeckom domýšľaní. Človek je súčasťou sveta, vyšším výtvorom Kozmu. Človek sám seba nestvoril, ale rástol a rozvíjal sa v súlade s Kozmickými zákonmi, ktorých on nebol tvorcom. Tieto zákony odhaľuje, no nestanovuje ich. Žije v rámci týchto zákonov a poznávajúc a používajúc ich, tvorí. Produkt jeho tvorivosti je výsledkom spolupráce so Zákonmi sveta, obklopujúceho jeho samého. Spolupracovník a spolutvorca – je človek. Ako materiál pre jeho tvorbu mu slúži matéria, ktorá je rozliata v nekonečnosti Kozmu. Sféry tejto matérie a stupne jej zjemnenia a gradácií nemôžu byť zachytené ľudskou mysľou. Mnoho tajomstiev ešte uchováva pre človeka Priestor. Mnoho tajomstiev zahŕňa v sebe to, čo ľudia nazývajú hmotou. Všetky zázraky sú v nej, pretože mimo nej neexistuje nič dostupné pre ducha, no ona je vo všetkom; i v tom, čo je navrchu; i v tom, čo je na spodku; i v mysliach a v zmysloch je ona: matéria myslí, matéria zmyslov, matéria vyšších emócií i matéria nižších vášní. Z hmoty nikam nie je možné ujsť. Preto My – sme materialisti v najširšom a bezhraničnom poňatí tohto slova. Ničím neohraničujte hmotu a jej prejavy. Všetko, čo vidí vedomie a všetko, čo je prístupné porozumeniu – je materiálne. To, čo je nemateriálne, neexistuje ani pre ľudské poznanie, ani vo vesmíre; ani vo vedomí človeka, ani mimo neho. Opozícia ducha a hmoty je nezmyselná, pretože duch človeka je tiež materiálny. Len kategória tejto matérie, alebo forma jej vyjadrenia, sa odlišuje od bežnej formy. No odlišná nie je vo svojej podstate ale vo forme. Duch môže byť v protiklade s hmotou, ale iba tak, ako proti sebe stoja severný a južný pól Zeme alebo magnetické póly alebo póly elektrické.

Hrany Agni Jógy 1962, hl. 447

N.K.Rerich – Poklad, (Сокровище, 1919)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *