Prebudenie žien

E.I.Rerichová – list O.N.Krauklisovej 17.05.1937

Kombinácie Hviezd sú priaznivé pre prebudenie žien a verím, že nový prílev psychickej energie využijú ženy pre vysoké úlohy a pri hľadaní nových dosiahnutí pre dobro ľudstva.

Pamätajme teda, že len osvietené srdce alebo myseľ osvietená svetlom srdca môže byť spoľahlivým sprievodcom pri čítaní všetkých Posvätných Spisov. Náboženstvá, ktoré dopustili alebo skôr – utvrdili poniženie a podriadenie žien, sú odsúdené na vymretie. Ponížením ženy neskoršie náboženstvá vskutku slúžili Satanovi, pretože Knieža tohto sveta, poznajúc silu ženy, chcel pre uskutočnenie svojho plánu v prvom rade ponížiť nositeľku Vyššej energie.

Keď sa však prebudilo vedomie ženy (zvláštnym paradoxom, ako hlavnej opory cirkvi) a tá pochopila, kde sa skrývajú jej stároční utláčatelia, táto cirkev padá. Náboženstvo a hľadanie ducha nikdy neopustí ľudí, ale prebudenie vedomia bude od duchovných Učiteľov a vodcov vyžadovať nové formy a nové cesty.

Najstaršie Učenia si vždy vysoko cenili ženský počiatok, ba dokonca ženské božstvá považovali za najskrytejšie. Pozostatky týchto najstarších kultov dnes vidíme medzi Červenými Indiánmi, kde na čele žrecov stojí žena, žena stojí na čele klanu a celá dedičná línia berie v úvahu ženskú líniu.

Ani v Budhovom učení sa nerobia rozdiely medzi Počiatkami a žena, rovnako ako muž, môže dosiahnuť najvyšší stav Arhátstva. Napriek tomu, že neskorší brahmíni zo zištných dôvodov a pre osobný prospech ponížili ženu, aj v súčasnosti je v Indii najrozšírenejším kultom Bohyňa Kálí. Aj tí poslední a najznámejší indickí askéti, ako Rámakrišna a Vivekananda, uctievali Božský Počiatok v jeho aspekte Matky Sveta. Bolo to práve ignorantské a sebecké prekrútenie kozmického zákona, ktoré postavilo ženu do závislej pozície. Samozrejme, za vzniknutú situáciu nemožno obviňovať osobitne len muža, na vine je i samotná žena. Neustále ochraňovanie a opatera boli ženám príjemné, čo oslabilo ich silu a otupilo ich schopnosti. Preto je dnes potrebný opačný jav – žena by mala uvítať boj s prekážkami života, aby sa nimi zocelovala a odhalila svoje pravé bytie. Samozrejme, bude to ťažký zápas za svoje stratené práva, ale so zjemnením myslenia a s uznaním vyššej psychickej energie sa mnohé uľahčí. Bez prítomnosti ženského počiatku sa totiž nedá dosiahnuť žiadna vyššia skúsenosť s najjemnejšími energiami.

Slávny kameň mudrcov nemožno nájsť a utvoriť bez účasti ženy. Teda samotný Kozmos, samotná Príroda vo vyšších funkciách potvrdzuje rovnaký význam oboch Počiatkov. A možno povedať: “Práva, ktoré sú utvrdené, neznamená – mať práva“. Prvou úlohou, ktorá stojí pred ženami, je usilovať sa vo všetkých krajinách o rovnaké vzdelanie ako muži a snažiť sa všetkými silami rozvíjať svoje myslenie a čo je najdôležitejšie, dokázať stáť na vlastných nohách a nespoliehať sa výlučne na mužský princíp. Dnes na Západe sú pre ženy otvorené mnohé oblasti a treba povedať, že vo všetkých sú ženy veľmi úspešné.

V samotnej žene je potrebné prebudiť veľkú úctu k jej Počiatku, aby si uvedomila jej veľké určenie ako nositeľky vyššej energie. Pretože je to ženská intuícia, ktorá musí opäť, ako v najlepších časoch histórie, viesť ľudstvo na ceste pokroku. S hlbokým žiaľom a občas s nevýslovným zahanbením musíme pozorovať, ako sa žena ponižuje v jedinej túžbe dosiahnuť úctu silnejšieho pohlavia, pričom zabúda na to, že vždy a vo všetkom sa cení iba to, čo je ťažšie dostupné. Kombinácie Hviezd sú priaznivé pre prebudenie žien a verím, že nový prílev psychickej energie využijú ženy pre vysoké úlohy a pri hľadaní nových dosiahnutí pre dobro ľudstva.

Nech sa práve v žene rozhorí oheň Hrdinstva Veľkého Slúženia. V žene je uložená kvalita sebaobetavosti. Je potrebné, aby sa táto sebaobetavosť neohraničila len úzkym chápaním domáceho krbu, často len prikyvujúc sebectvu rodiny, ale aby sa uplatňovala v celosvetovom meradle…

Larisa Milina – Do nového Sveta, do Sveta Ohňa, sa upriamte! (В Новый Мир, Мир Огня, устремись!..)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *