24. septembra 2023

„… Úsvit Nového Sveta, ktorý sa oslobodzuje od temného dedičstva minulosti, od vojen, krvi, násilia, koloniálneho otroctva a všetkých druhov útlaku a zotročovania človeka človekom, víťazne planie nad planétou. … Nastasja Mikulična na mocnom koni… Je v brnení, ale nie je ozbrojená, nerinčí zbraňami, nikoho neohrozuje. Nesie svetu mier a v jej ruke sú postavy ľudí, ktorých podporuje, ktoré sú symbolom malých národov alebo celého ľudstva. Na ich ochranu, na ochranu mieru, šťastia a ich záujmov mocne vystupuje v žiarivých farbách úsvitu Nového sveta.“

(Hrany Agni Jógy 1960, 30.10.)

Drahí priatelia na ceste Živej Etiky,

Tento mesiac sa na karte objavuje Nastasja Mikulična, ruská hrdinka a veľká ženská osobnosť devätnásteho storočia. Objavuje sa nielen v téme karty, ale i počas Medzinárodného týždňa mieru, ktorý v týchto dňoch  slávime na celom svete.

Čo nám prináša? Na obraze N.K.Rericha má pozdvihnutú pravú ruku, držiac v nej dve malé ľudské postavy – symboly dvoch národov alebo celého ľudstva, zatiaľ čo obloha planie jasným ohnivým svitaním.

Nastasia je majestátnym symbolom nielen ruského ženského hnutia – je ženou, ktorá sa mocne hlási o svoje miesto. „Zvestuje úsvit Nového Sveta, ktorý je oslobodený od dedičstva minulosti, od vojen, krvi, násilia, koloniálneho otroctva a všetkých druhov útlaku a zotročenia človeka človekom – úsvit, ktorý víťazne planie nad celou planétou“.

Učenie Agni Jógy poukazuje na to, že: „Prichádza čas, kedy je ľudstvo povinné prejaviť všetky svoje duchovné sily a schopnosti. Ženy, opásané silou lásky, ovenčené korunou hrdinstva, ako jasná stráž, ako nepremožiteľná armáda, sa chopia zbraní proti temnote a zlu a prídu na pomoc ľudstvu, ktoré sa stále ocitá v nebývalom nebezpečenstve“.

Najmocnejším nástrojom, ktorý nám umožní, aby sme zažili skutočnosť tohto prisľúbeného a očakávaného úsvitu, je naša starostlivosť o Spoločné Dobro. Príde čas, v ktorom sa zameranie výlučne na nás samých, premení na všezahrňujúcu starostlivosť o dobro všetkých. Tak, ako nás srdce učí rozlišovať medzi dvoma protikladnými energiami Svetla a Tmy, bude to tiež srdce, ktoré nás vyvedie zo životnej perspektívy zameranej výlučne na seba – ku perspektíve, ktorá je zasvätená Spoločnému Dobru

Prostredníctvom jednoduchého jazyka citu srdca a správneho používania mysle je možné porozumieť vyššiemu Cieľu, ktorý sa nachádza v Srdci celého Stvorenia. Tento vyšší Cieľ je jediný – zdokonaľovanie a zušľachťovanie nás samých, čím zdokonaľujeme a zušľachťujeme život na Planéte Zem. Rozvíjame náš spoločný Priestor, náš mikrokozmos v jednote s Makrokozmom, smerujúc do Nekonečnosti evolúcie Kozmu.

Ľudstvo naliehavo potrebuje liečiť svoje početné zranenia. Každý človek túži po uzdravení a rovnako tak aj celá planéta so všetkými bytosťami. Dokonca i nadpozemský svet sa potrebuje uzdraviť, čo sa dá dosiahnuť len naším vedomým prispením. Tak ako si zdravie nášho tela vyžaduje praktickú telesnú disciplínu, duchovné zdravie možno dosiahnuť len prostredníctvom oddanosti Spoločnému Dobru.

Ako sú ženy ( a nielen nášho pozemského ľudstva) spojené so Spoločným Dobrom? V skutočnosti nie sú len spojené, ale i hlboko prepojené. Ženské srdce je vždy otvorené načúvať potrebám druhých a vďaka tejto citlivosti nachádza najlepší spôsob, ako byť nápomocné. Táto vlastnosť starostlivosti o druhých sa potichu a často v bolesti rozvíjala po stáročia a teraz sa prejavuje ako dar, ktorý nám umožňuje mocne riešiť súčasné potreby a čeliť mnohým výzvam. Nech je Nastasja symbolom, ktorý nás vyzýva ku rozvíjaniu práce pre Spoločné Dobro ako predurčenému prejaveniu tvorivého života v Novej Epoche!

Stretneme sa 24. septembra o 21:00  (a každú nedeľu v rovnakom čase, podľa rovnakého vzoru, až do nasledujúceho 24. dňa). 

S bratskou a sesterskou láskou, Medzinárodná koordinačná skupina. 

Ako prebieha meditácia? Tu

Kartu a list ku 24.9.2023 si môžete stiahnuť tu:

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *